Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe Informace o zpracování osobních údajů
Pracovnělékařské služby

Školení BOZP a lékařské prohlídky v případě dohod konaných mimo pracovní poměr

30.04.19

Školení BOZP

Zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti musí absolvovat školení o BOZP vč. školení pro specifické vykonávané činnosti (např. řízení motorových vozidel) stejně jako zaměstnanci v pracovním poměru.

§ 77 odst. 2 Zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb.)

(2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; ...

Vstupní lékařské prohlídky

Vstupní lékařské prohlídky se v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr provádí, pokud uchazeč o zaměstnání:

Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Vstupní lékařská prohlídka se provádí před vznikem právního vztahu (den nástupu do práce) založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr.

§ 59 odst. 1 z. č. 373/2011 Sb.

b) zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem

2. právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo

Periodické lékařské prohlídky

Periodické lékařské prohlídky se v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr provádí, pokud jsou dohody opakovaně uzavírány na stejný druh práce a součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické lékařské prohlídky u dané činnosti, nebo pokud zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

§ 11 vyhl. č. 79/2013 Sb.

(5) Periodické prohlídky se dále provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud

a) je stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod opakovaně a součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky podle odstavce 2 nebo 3, popřípadě podle jiného právního předpisu, nebo

b) zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

Lhůty periodických lékařských prohlídek naleznete v našem jiném článku Lékařské prohlídky zaměstnanců a nejdůležitější pravidla.

Sdílet článek

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím