Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe Informace o zpracování osobních údajů
Řízení motorových vozidel

Změny pravidel silničního provozu od 1. ledna 2022

21.12.21

Od 1. ledna 2022 platí změny v pravidlech silničního provozu vyplývající ze zákona č. 365/2021 Sb., který novelizuje zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.).

Předjíždění cyklisty

Nejvýznamnější praktickou úpravou pro řidiče je nové pravidlo pro předjíždění cyklistů.

§ 17 odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb.

Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m.

V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.

Následující grafika ukazuje přehledně správné předjíždění nebo míjení cyklisty v různých situacích podle dopravního značení.

 

Komunikace BEZ ZNAČENÍ nebo s CYKLOPIKTOGRAMEM

V daném případě jde o předjíždění, kdy řidič motorového vozidla musí dát znamení o změně smeru jízdy a dodržet bezpečný boční odstup od cyklisty nejméně 1,5 m (v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h pak nejméně 1 m). 

 

Cyklistu MŮŽETE s předepsaným odstupem předjet i v případě, kdy je na vozovce podélná čára souvislá (plná čára)

Příloha 8, vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Podélná čára souvislá

Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, předjíždění cyklisty, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

 

Dvojitou plnou čáru však při předjíždění cyklisty přejíždět NEMŮŽETE.

Příloha 8, vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Dvojitá podélná čára souvislá

Řidič je povinen jet vpravo od této značky.
Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.

 

Komunikace s OCHRANNÝM nebo VYHRAZENÝM PRUHEM PRO CYKLISTY

V místech, kde je vyznačený ochranný nebo vyhrazený pruh pro cyklisty, řidič motorového vozidla nemusí dávat znamení a minimální boční odstup není stanoven.

2 body za stání na vyhrazeném parkovišti

Od 1. ledna 2022 je také nově bodově ohodnoceno (2 body):

  • neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením 
  • nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě.

 

Zelená karta naskenovaná v mobilu

Poslední zajímavá informace nesouvisí se změnou pravidel silničního provozu, ale týká se jejich výkladu. Ministerstvo financí vydalo v roce 2021 rozhodnutí v kauze "zelené karty". Podle něj nemusí řidič při silniční kontrole předkládat potvrzení o zaplacení povinného ručení (zelenou kartu) výhradně v listinné podobě, ale může ji předložit i v elektronické podobě (např. naskenovanou v mobilu). Rozhodnutí MF najdete na tomto odkazu.

Pozor však při výjezdu do zahraničí, pravidla se vždy řídí legislativou dané země. Listinná podoba zelené karty nabízí při cestách mimo ČR jedinou průkazní jistotu. 

Sdílet článek