Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe Informace o zpracování osobních údajů
BOZP

Uznatelnost školení BOZP při přechodu zaměstnance z DPP na DPČ

28.01.21

Autor: JUDr. David Borovec - www.boroveclegal.cz 

Pokud se jedná o uznatelnost školení BOZP při přechodu zaměstnance z DPP na DPČ u stejného zaměstnavatele a při a zachování stejné práce, resp. i pracovních podmínek, tak to zákoník práce (ani prováděcí právní předpisy) bohužel výslovně neřeší.

Nicméně jsme toho názoru, že ze zákona povinnost znovu proškolit zaměstnance při pouhé změně typu dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nevyplývá, a to s ohledem na § 103 odst. 2 zákoníku práce upravujícího  povinnost zaměstnavatele zajistit školení BOZP při:

  • nástupu do práce;
  • změně pracovního zařazení či druhu práce;
  • zavedení nové technologie;
  • změně výrobních a pracovních prostředků, technologických a pracovních postupů; a
  • případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Dle našeho názoru by pak mělo být možné odkázat i na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3480/2016, který se zabýval možností sjednání zkušební doby v situaci, kdy zaměstnavatel sjednal v pracovní smlouvě zkušební dobu se zaměstnancem, který pro něj dosud vykonával práci na základě dohody. V tomto rozsudku NS de facto (i) ponechal dohody jako jednotnou kategorii a (ii) stanovil, že se musí přihlížet k celkovým podmínkám výkonu práce, nikoliv pouze k tomu, na základě jaké smlouvy / dohody zaměstnanec tuto práci vykonává.

Pokud je tedy v zásadě jediný rozdíl v tom, že zaměstnanec bude namísto DPP nově pracovat na základě DPČ, ale jinak veškeré jeho pracovní podmínky zůstanou stejné jako v případě práce na DPP, není dle našeho názoru nutné opětovně provádět BOZP školení (za předpokladu, že tedy neuplynula lhůta určená pro periodická školení).

Sdílet článek

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím