Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe Informace o zpracování osobních údajů
Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské prohlídky po ukončení nouzového stavu (od 12/4/2021)

14.04.21

Ode dne ukončení nouzového stavu 12. dubna 2021 se započne počítat lhůta 30 a 90 dnů pro provedení vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek („PLP“) a lhůty pro vydání zdravotních průkazů (ZP), jak uvádí níže přiložená tabulka.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně upozorňuje, že po ukončení nouzového stavu budou obnoveny pracovnělékařské služby a pracovnělékařské prohlídky budou probíhat v obvyklém režimu (tzn. jako před vyhlášením nouzového stavu). Pracovnělékařské prohlídky velmi významně přispívají k ochraně zdraví zaměstnanců, a proto je zapotřebí jim věnovat náležitou pozornost.

Bližší informace ke lhůtám pro provedení vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek („PLP“) a lhůty pro vydání zdravotních průkazů (ZP) v souvislosti se skončeným nouzovým stavem (NS) jsou znázorněny v tabulce níže.

  VSTUPNÍ PLP PERIODICKÁ PLP ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ
Usnesení vlády č. 1049 (19. 10. – 18. 12. 2020) do 90 dnů po skončení NS do 90 dnů po skončení NS (LP se závěrem zdravotně způsobilý)
do 30 dnů po skončení NS  (LP se závěrem způsobilý s podmínkou)
do 90 dnů po skončení NS
Usnesení vlády č. 1291 (18. 12. – 31. 12. 2020) do 90 dnů po skončení NS do 90 dnů po skončení NS (LP se závěrem zdravotně způsobilý)
do 30 dnů po skončení NS  (LP se závěrem způsobilý s podmínkou)
do 90 dnů po skončení NS
1. 1. – 18. 1. 2021 nebyla stanovena výjimka z provádění vstupních PLP a vydávání ZP 1. 1. – 18. 1. 2021 byly vstupní PLP prováděny (viz poznámka níže) do 90 dnů po skončení NS (LP se závěrem zdravotně způsobilý)
do 30 dnů po skončení NS  (LP se závěrem způsobilý s podmínkou)
1. 1. – 18. 1. 2021 se ZP vydávaly
Usnesení vlády č. 54 (19. 1. – 14. 2. 2021) do 90 dnů po skončení NS do 90 dnů po skončení NS (LP se závěrem zdravotně způsobilý)
do 30 dnů po skončení NS  (LP se závěrem způsobilý s podmínkou)
do 90 dnů po skončení NS
Usnesení vlády č. 137 (15. 2. – 28. 2. 2021) do 90 dnů po skončení NS do 90 dnů po skončení NS (LP se závěrem zdravotně způsobilý)
do 30 dnů po skončení NS  (LP se závěrem způsobilý s podmínkou)
do 90 dnů po skončení NS
Usnesení vlády č. 206 (27. 2. – 11. 4. 2021) (prodlouženo do 11. 4. 2021 usnesením vlády č. 315) do 90 dnů po skončení NS do 90 dnů po skončení NS (LP se závěrem zdravotně způsobilý)
do 30 dnů po skončení NS  (LP se závěrem způsobilý s podmínkou)
do 90 dnů po skončení NS

Poznámka:

1. Lhůty běží až od konečného ukončení nouzového stavu. Jestliže v době od 1. 1. 2021 do 18. 1. 2021 nebyly vstupní prohlídky provedeny, vztahují se na ně lhůty počítané od konečného ukončení nouzového stavu; to se vztahuje i na, v této době neprovedené, periodické prohlídky a mimořádné lékařské prohlídky uvedené v opatřeních vlády.

2. „Do 30 dnů po skončení NS“ je termínově myšleno do 11. 5. 2021, tj. 11. 5. 2021 je poslední den z 30denní lhůty stanovené krizovými opatřeními.

3. „Do 90 dnů po skončení NS“ je termínově myšleno do 10. 7. 2021, tj. 10. 7. 2021 je poslední den z 90denní lhůty stanovené krizovými opatřeními. Neděle 11. 7. 2021 bude prvním dnem bez platnosti všech lhůt stanovených zmíněnými krizovými a mimořádnými opatřeními.

Vyjádření bylo zpracováno Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Poradním sborem hygieny práce a pracovního lékařství náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky České republiky.

Vydáno dne 11. 4. 2021.

Sdílet článek

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím