Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe Informace o zpracování osobních údajů
Řízení motorových vozidel

Školení a lékařské prohlídky "řidičů referentů"

18.12.18

Právní úprava pracovnělékařských služeb i některá stanoviska k ní vydaná ještě dále zamotaly definici pojmu „řidič referent“, který se běžně používá, ale právními předpisy není nikde vymezen. Pojem řidiči referenti je často užíván v souvislosti se školením řidičů v rámci zaměstnaneckého poměru.

KDO JE ŘIDIČ REFERENT?

Za „řidiče referenta“ lze považovat každého zaměstnance, který v souvislosti s plněním pracovních úkolů řídí motorové vozidlo (služební nebo vlastní), ale řízení nemá sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě.

Pro úplnost, řidič, který má řízení vozidla sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě, je často označován výrazem „řidič z povolání“.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ

Školení „řidičů referentů“ se provádí na základě § 103 odst. (2) a (3) zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoníku práce), který však NESTANOVUJE požadavky na obsah, četnost, způsob provádění školení, vedení dokumentace o školení, ani kvalifikaci školitele! Vše uvedené určuje zaměstnavatel.

Vzhledem k tomu, že školení „řidičů referentů“ nemá právními předpisy obligatorně určená pravidla, připravili jsme do následující tabulky doporučení k jeho zajištění vč. příslušných odůvodnění.

OBSAH

Právní předpisy požadavky na obsah nestanovují. Určuje zaměstnavatel.

Doporučení:

Nezbytným obsahem školení "řidičů referentů" je seznámení s právními předpisy, upravujícími povinnosti nad rámec znalostí, které musí mít každý držitel řidičského oprávnění, bez ohledu na skutečnost, zda řídí soukromě nebo v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Takovým předpisem je například nařízení vlády č. 168/2002 Sb. (použití výstražné vesty, bezpečnostní přestávka, apod.).

Klasická „pravidla silničního provozu“ musí znát každý řidič a zaměstnavatel nemá povinnost s nimi zaměstnance seznamovat. Na druhou stranu je v zájmu každého zaměstnavatele minimalizovat rizika a škody spojené s řízením motorových vozidel zaměstnanci, proto doporučujeme do školení zařadit seznamování s novinkami v pravidlech, upozornění na problematická pravidla a další skutečnosti, které zvyšují bezpečnost při řízení vozidel zaměstnanci. S prevencí rizik a minimalizací případných škod také souvisí seznamování zaměstnanců se zásadami bezpečného řízení (např. defenzivní jízda, jízda na dálnici, jízda v zimě apod.) a chováním při mimořádných událostech (např. dopravní nehoda, porucha vozidla apod.).

Součástí školení by měla být i specifická pravidla pro používání vozidel, jsou-li upravena vnitřními předpisy zaměstnavatele.

ČETNOST

Právní předpisy požadavky na četnost nestanovují. Určuje zaměstnavatel.

Doporučení:

V praxi se školení provádí nejčastěji 1x ročně.

ZPŮSOB

Právní předpisy požadavky na způsob školení nestanovují. Určuje zaměstnavatel.

Doporučení:

Školení může zaměstnavatel zajistit vlastními silami nebo externě. Může být prováděno prezenčním kurzem nebo e-learningem.

E-learning může přinést řadu výhod. V široké nabídce je však velmi důležité správně vybrat. Ne všechny nabídky, stejně jako u prezenčních kurzů, nabízí kvalitní a odborně garantované řešení. Online školení prostřednictvím www.instructor.cz nabízí správu a organizaci opakovaných školení pomocí řídícího vzdělávacího systému, interaktivní multimediální kurz školení řidičů vč. vždy aktuální související legislativy a nezbytnou odbornou podporu (smluvní odborné garance, nonstop online lektorská podpora, aktualizační a informační servis, poradenství). Zaměstnanci tak mají k dispozici nejen pravidelné kurzy, ale také trvalý zdroj informací a možnost zasílat dotazy i kdykoliv mimo plánované termíny opakovacích kurzů. V případě důležitých změn (i v pravidlech silničního provozu) jsou bezodkladně informováni.

ZÁZNAM

Právní předpisy požadavky na dokumentaci školení nestanovují. Určuje zaměstnavatel.

Doporučení:

Přestože podoba dokumentace školení není právními předpisy upravena, je vhodné držet se zavedené a státními dozorovými orgány či pojišťovnami vyžadované praxe se záznamem o školení s uvedením minimálně identifikace zaměstnavatele, školeného zaměstnance a školitele, data, obsahu a rozsahu školení. Záznam může být jeden nebo rozdělen na osvědčení a osnovu školení.

Žádný právní předpis neukládá povinnost záznam o školení ani jeho zjednodušenou formu (např. kartičku) vozit při řízení u sebe ve vozidle!

ŠKOLITEL

Právní předpisy nestanovují požadavek na kvalifikaci školitele. 

Doporučení:

V praxi je vhodným školitelem osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, instruktor autoškoly nebo kdokoliv dobře znalý problematiky s příslušnými pedagogickými dovednostmi.

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ REFERENTŮ

Požadavky na pravidelné pracovnělékařské prohlídky zaměstnance, u kterého je řízení obvyklou součástí výkonu jejich práce nebo do místa výkonu práce přepravuje další osoby, stanovuje příloha č. 2 vyhlášky MZ ČR č. 79/2013 Sb. následovně:

  • kategorie práce 1 - 1x za 6 let (do 50 let), resp. 1x za 4 roky (nad 50 let)
  • kategorie práce 2 až 4 - 1x za 4 roky (do 50 let), resp. 1x za 2 roky (nad 50 let)

Výše uvedení řidiči musí vstupní i pravidelné lékařské prohlídky absolvovat u smluvního poskytovatele PLS.

Poznámka

Řízení motorového vozidla nemusí být u zaměstnance obvyklou součástí výkonu práce ani nemusí zaměstnanec přepravovat do místa výkonu práce další osoby. V tomto případě právní předpisy požadavky na zvláštní lékařské prohlídky v souvislosti s řízením motorového vozidla neupravují. Doporučujeme však řízení motorového vozidla uvádět mezi vykonávanými činnostmi v žádosti o lékařskou prohlídku s upřesněním (řízení motorového vozidla - není obvyklá součást výkonu práce, nepřepravuje osoby). Není-li jiný důvod pro absolvování lékařské prohlídky u smluvního lékaře PLS, může zaměstnanec absolvovat lékařskou prohlídku v souladu s legislativou i u svého registrujícího praktického lékaře. V současnosti však registrující praktický lékaři často odmítají provádět jakékoliv pracovnělékařské prohlídky, kde je činnost řízení motorového vozidla jakkoliv uvedena.

Vyzkoušejte školení řidičů referentů online

Pracovnělékařské služby pro zaměstnavatele

 

Sdílet článek

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím