Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe
BOZP, Řízení motorových vozidel

Proč a jak školit řidiče referenty?

03.04.17

Přestože výraz řidič referent je v praxi běžně používán, v žádném právním předpisu ho nenajdete. Za řidiče 'referenta' je považován zaměstnanec, který v souvislosti s plněním pracovních úkolů řídí motorové vozidlo, ale řízení nemá sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě.

Řidičem referentem je tedy zaměstnanec, který řídí vozidlo denně (např. obchodník, servisní technik apod.), ale i zaměstnanec, který vozidlo používá jen příležitostně k přepravě na pracovní cestě. Přitom není podstatné, zda používá vozidlo služební nebo vlastní.

S řidiči referenty je spojována také povinnost školení. Nicméně, tak jako právní úprava nezná výraz řidič referent, žádný právní předpis nenabízí ani přehledný taxativní výčet požadavků na školení řidičů referentů.

Proč řidiče referenty školit?

Školení řidičů referentů vyplývá z povinnosti zaměstnavatele školit a informovat zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) podle zákoníku práce (§ 103 zákona č. 262/2006 Sb.). Podrobněji jsme se legislativní úpravě věnovali ve starších příspěvcích, které obsahují i vyjádření MPSV. Nyní se na školení řidičů referentů podívejme z jiného úhlu.

Motorová vozidla drží dlouhodobě smutné prvenství mezi zdroji smrtelných a vážných pracovních úrazů (podílí se cca na třetině smrtelných pracovních úrazů). Pro řadu zaměstnavatelů představují motorová vozidla největší reálné nebezpečí poškození zdraví zaměstnanců a s tím spojených nepříjemností a škod.

Dobré školení řidičů proto patří mezi jeden z nejúčinnějších nástrojů prevence rizik a jeho hlavním cílem by neměl být jen záznam o splnění zákonné povinnosti uložený v šuplíku.

Jak nejlépe školit řidiče referenty?

Společnost PREVENT se zabývá školením řidičů formou e-learningu již více než 15 let. Za tu dobu absolvovalo v nejpoužívanějším českém online systému INSTRUCTOR své školení více než 1,5 milionu zaměstnanců. Následující doporučení tak vycházejí nejen z praktických zkušeností, ale také velmi bohaté zpětné vazby.

Nejprve několik důležitých předpokladů, které je při školení řidičů potřeba zvážit:

 • Povinná školení v oblasti BOZP obecně nejsou zaměstnanci příliš pozitivně vnímána a zejména v méně rizikových profesích jsou často bagatelizována, zvláště pokud zaměstnancům svou organizací zasahují do jiných pracovních činností.
 • Výhodou školení řidičů mezi jinými školeními v oblasti BOZP je skutečnost, že jde o problematiku, která je pro zaměstnance zajímavá a vnímají její uplatnění i mimo svůj profesní život.
 • Přestože zaměstnavatel neodpovídá za to, jestli zaměstnanec (držitel řidičského průkazu) zná a dodržuje pravidla silničního provozu, nemělo by se školení řidičů omezit pouze na povinné seznamování se zvláštními právními předpisy pro pracovní cesty.
 • V zájmu zaměstnavatele je, aby měl zaměstnance zdravé a nemusel řešit škodní události, ať již za ně bude či nebude shledán odpovědným.
 • V mimopracovním režimu nefunguje po získání řidičského průkazů žádný systém dalšího vzdělávání a seznamování např. se změnami v úpravě pravidel silničního provozu.

Online školení určitě, ale pečlivě vybírejte

V posledních letech se pro školení řidičů již plně etablovala online forma, jejíž základní výhodou je možnost studia kdykoliv a kdekoliv.

Na této výhodě také většinou končí shoda mezi nabízenými online řešeními, i když webové prezentace vypadají na první pohled podobně. Pokud nechcete svým zaměstnancům online školením přidělat spíše starosti, pečlivě vybírejte. Jestliže u klasických školení udává kvalitu školení lektor, u online formy to platí dvojnásob. Problémy mohou nastat od technického řešení (např. nutnost instalace podpůrných aplikací, nekorektní zobrazování v různých prohlížečích apod.) po samotný obsah školení (za 134 karet prezentace plné nezáživného textu vám zaměstnanci asi také nepoděkují). Vybírejte proto pečlivě a školení si vždy předem vyzkoušejte!

S INSTRUCTOREM už více než 15 let bez nehod

Už více než 15 let bez jediné sankce je v provozu online aplikace pro zákonná školení INSTRUCTOR, kterou využívá více než 3.000 organizací. Podívejme se tedy na online školení řidičů očima jejích tvůrců.

LEGITIMITA - Nezbytnou základní podmínkou k provozování online školení je nastavení řízení vzdělávání v souladu s právními požadavky. Školení musí být průkazné (záznam průběhu školení, doložitelnost obsahu, ověření znalostí, certifikace) a kvalifikované (odborný lektor, odpovídající obsah). Co se týče průkaznosti, je srovnání mezi klasickým face to face školením a e-learningem podobné jako porovnání ústních a písemných dohod. INSTRUCTOR nabízí detailní doložení průběhu školení i jeho obsahu až po všechny související právní předpisy udržované trvale v aktuálním znění v propojené databázi.

ATRAKTIVITA - Jediná cesta, která vede k požadovanému výsledku, kterým je skutečně proškolený a poučený zaměstnanec, je atraktivní podání školení. Pokud vám bude face to face přednášet nezáživný lektor, je veliká šance, že vás přemůže mikrospánek. Podobně to může dopadnout i s online školením, které nezaujme. Můžete pak zaměstnancům klást do cesty různé technické zábrany /povinné proklikávání, minimální čas strávený na stránce apod.), ale výsledek nebude stát za nic. Proto se snažíme připravovat kurzy co nejzajímavější a protkat je interaktivními prvky.

JEDNODUCHOST - Nejen samotné kurzy, ale celé online školící prostředí musí být maximálně jednoduché. Zaměstnanci je musí ovládat intuitivně bez jakékoliv potřeby učit se s prostředím pracovat.

PODPORA - Když si e-learning teprve klestil cestu na výsluní, od strážců starých pořádků často zazníval protiargument o nekontaktním školení. Opak je pravdou. V INSTRUCTORU je lektor k dispozici online prakticky nonstop, takže se zaměstnance mohou vyptávat na cokoliv ke školení nejen v době, kdy jej bezprostředně absolvují v rámci pravidelných termínů, ale také kdykoliv mimo ně. A také toho hojně využívají. Každý zaměstnanec tak má k dispozici lektora nonstop, po celou dobu využívání služby.

AKTUALIZACE - Nedílnou součástí kurzů PREVENT jsou bezodkladné aktualizace při změnách legislativy.

INFORMOVÁNÍ - Zaměstnanci velmi oceňovaný je také praktický informační servis, který je součástí školení řidičů v INSTRUCTORU a představuje okamžité informování zaměstnanců v případě změn v pravidlech silničního provozu.

OBSAH - To nejdůležitější nakonec. Pokud bychom školení řidičů omezili na nezbytný zákonný obsah, vešlo by se v pohodě na jednu A4. Pokud na druhou stranu kurz kopíruje přípravu na získání řidičského průkazu, nebude nikoho bavit a školení sklouzne k formalitě. V PREVENTU jdeme cestou poctivé práce se zpětnou vazbou a praktičnosti. Kurzy v INSTRUCTORU proto proškolí povinný obsah a dále se věnují praktické stránce řízení s důrazem na praktickou bezpečnost a přínos pro zaměstnance i zaměstnavatele. Nabízí zejména:

 • seznámení s novinkami v pravidlech
 • názorné vysvětlivky k problematickým pravidlům silničního provozu
 • upozornění na časté chyby z praxe
 • praktické rady pro bezpečnou a defenzivní jízdu
 • návody pro řešení krizových situací (dopravní nehoda apod.)
 • nebo třeba žádanou výchovu k úsporné jízdě

To vše s velmi názornou grafikou a spoustou zajímavé interakce.

Pokud chcete o školení řidičů vědět více nebo si vyzkoušet nejpoužívanější online kurz školení řidičů v ČR i na Slovensku, neváhejte nás kontaktovat, rádi se Vám budeme věnovat.

Ukázky z online kurzu Školení řidičů od PREVENT

Sdílet článek