Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe
BOZP, Řízení motorových vozidel

Rozdílná pravidla pro používání reflexní vesty na pracovní a soukromé cestě

19.04.17

Není vesta jako vesta, resp. česká právní úprava nahlíží rozdílně na používání reflexních vest při soukromém řízení vozidla a řízení vozidla zaměstnancem na pracovní cestě.

Podle obecné právní úpravy (pravidla silničního provozu - zákon č. 361/2000 Sb.) musí mít každý řidič na sobě reflexní vestu (nebo jiný reflexní oděvní doplněk) nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním.

Při řízení vozidla na pracovní cestě platí pro zaměstnance vedle výše uvedeného navíc ještě zvláštní právní úprava (nařízení vlády 168/2002 Sb.), která ukládá povinnost používat reflexní vestu vždy při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemní komunikaci a kdy je nutno na ně vstoupit.

Zaměstnanci na pracovních cestách proto musí používat reflexní vestu nejen mimo obec, ale v uvedeném případě i v obci.

Jedna vesta nestačí

Navíc se povinnost použít reflexní vestu netýká jenom řidiče, ale všech zaměstnanců cestujících ve vozidle, kteří na pozemní komunikaci vstupují.

Platí i pro řidiče referenty

Pro upřesnění povinností zaměstnavatelů při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců používajících soukromá nebo služební vozidla na pracovní cestě (řidiči z povolání i řidiči ¨referenti”) je určitě zajímavé i související stanovisko MPSV. Občas se totiž objevují názory, které tvrdí, že uvedená zvláštní právní úprava se netýká řidičů referentů. Stanovisko MPSV i praktické zkušenosti s kontrolami inspekce práce však jasně potvrzují, že povinnosti vyplývající ze zvláštní právní úpravy (NV 168/2002 Sb.) platí i pro řidiče referenty.

Potřebujete-li pro své zaměstnance profesionální a efektivní školení řidičů, navíc s nonstop poradnou a užitečným informováním při změnách silničních pravidel, vyzkoušejte v ČR nejpoužívanější systém pro online zákonná školení zaměstnanců INSTRUCTOR od společnosti PREVENT.

Sdílet článek