Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe Informace o zpracování osobních údajů
BOZP, Pracovní úrazy

Pracovní úraz - Kde končí cesta do zaměstnaní?

11.02.19

Naše společnost využívá pronajaté prostory (budovu) v areálu, kde jsou i další nájemci. Zaměstnanci se přihodil úraz (uklouzl a zlomil si nohu) při cestě do práce na společné komunikaci v areálu. Jde o úraz pracovní?


Pracovním není úraz, který se zaměstnanci přihodí při cestě do zaměstnání a zpět. Cesta do zaměstnání končí tam, kde je zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele (přímým nebo zprostředkovaným - např. společnou ostrahou areálu, kde působí více podnikatelských subjektů).

V uvedeném případě je tedy klíčové určení, které místo lze považovat za vstup do objektu zaměstnavatele.

Pokud má areál určený vstup, od kterého je zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele, případně ostrahy areálu, pak jde o úraz pracovní.

Není-li vstup do areálu určen podle předchozí věty, pak cesta do zaměstnání končí až vstupem do budovy, kde má zaměstnavatel pracoviště a o pracovní úraz v daném případě nepůjde.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2005, sp. zn. 21 Cdo 688/2005

Je-li v jednom areálu umístěno několik fyzických či právnických osob - zaměstnavatelů, je pro posouzení, kdy končí cesta zaměstnance do zaměstnání, rozhodující závěr, od kterého okamžiku po vstupu do areálu začal být zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele usměrňujícím jeho jednání; z tohoto hlediska není významné, zda se jedná o pokyny udělované přímo zaměstnavatelem, anebo zprostředkovaně subjektem, který v rámci areálu zajišťuje ostrahu společnou pro všechny umístěné podnikatelské subjekty.

Skutečnost, že v jednom areálu je umístěno několik právnických osob - zaměstnavatelů, sama o sobě ještě neumožňuje posoudit, kde končí zaměstnancova cesta do zaměstnání. Soudní praxe v typově obdobném případě (sp. zn. 6 Cz 28/87 býv. Nejvyššího soudu ČSR, na který dovolatel poukazuje), vycházejíc ze skutkového stavu, který tehdy byl pro posouzení věci určující, dospěla k závěru, že v případě, je-li zaměstnanci určen vchod do areálu, končí cesta do zaměstnání u tohoto vchodu, a to bez ohledu na to, kde se vyznačuje příchod. Není-li vchod do areálu takto určen, je pracovištěm budova, ve které má zaměstnanec plnit své pracovní úkoly, popřípadě je umístěn zaměstnavatel, u něhož je zaměstnanec v pracovním poměru, a že cesta areálem je v tomto případě ještě cestou do zaměstnání.

Sdílet článek

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím