Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe
BOZP, PO, E-learning

Na co si dát pozor při výběru online školení BOZP a PO

23.08.17

Využití e-learningu při školení zaměstnanců významně usnadňuje organizaci školení, nabízí místní i časovou volnost školení, automatizuje nezbytné související procesy (ověření znalostí, certifikace, reporty ad.) a v neposlední řadě díky multimédiím či interakci zatraktivňuje výklad témat, která řada zaměstnanců pokládá jen za zloděje času.

Dlouho se online školení bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO), řidičů referentů či první pomoci potýkala s napadáním legitimity. Je vůbec použití e-learningu v souladu s legislativou? Podobné dotazy patří už definitivně minulosti, přesto se pro pořádek hodí uvést dva jednoduché argumenty:

Žádný právní předpis neupravuje způsob provádění zákonných školení.

  • Při možnostech multimédií (animace, videa, fotografie, interakce či vložené dokumenty) budete jen těžko hledat obsah klasického prezenčního školení, který by nešlo prezentovat online. Spíše naopak.

Vyřešení existenční otázky však ještě neznamená, že využití e-learningu je vhodné všude a náročným legislativním požadavkům vyhoví jakékoliv online řešení.

Obsah nad zlato

Alfou i omegou všech zákonných školení je obsah. Zaměstnanec musí od zaměstnavatele dostat úplné a relevantní informace. Pro zjednodušení je lze rozdělit do dvou oblastí:

  • Obecné - právní předpisy, všeobecná rizika, pravidla a postupy.
  • Specifické - místní podmínky, rizika, pravidla a postupy (např. vyhlášení požáru, postup evakuace, seznámení s umístěním hasicích přístrojů, lékárničky apod.)

Při výběru online školení proto hledejte řešení, které nabízí nejen kurzy s obecnými informacemi, ale věnuje náležitou péči i specifickým informacím.

Problematika zákonných školení není sama o sobě příliš poutavá. Dlouhé a složité formulace povinností v právních předpisech, zdánlivě banální rizika a bezpečnostní zásady mohou lehce vyvolat pocit podcenění a nadbytečnosti. Dlouholetá praxe potvrzuje, že stejně jako u klasických přednášek funguje jen jedna spolehlivá cesta, jak zajistit co největší účinnost online školení. Můžete nastavením studijní cesty omezovat průchod online kurzy, jak chcete, ale pokud nebude obsah kurzu srozumitelně a pěkně zpracovaný, docílíte jen toho, že zaměstnanci budou v kurzech o něco déle klikat. Pečlivě si proto vždy napřed všechny kurzy prohlédněte a vyzkoušejte.

Bez garancí a poradenství ani ránu

Vedle kvalitního obsahu školení, který významně snižuje riziko výskytu nepříjemných událostí, je neméně důležitá i právní ochrana zaměstnavatele při plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Obavy obvykle panují z kontrol státního dozoru a případných sankcí. Daleko reálnější a citelnější jsou však pro zaměstnavatele rizika spojená s činností pojišťoven, ať už jde o vymáhání léčebných výloh zdravotními pojišťovnami nebo krácení pojistného plnění v případě pojistných událostí (pracovní úraz, požár, poškození majetku apod.).

Aby online řešení zákonných školení poskytovalo dostatečnou právní ochranu, mělo by obsahovat nejméně:

  • doložení odborné způsobilosti lektorů
  • odborné garance k obsahu školení
  • aktualizační a informační servis při změnách legislativy
  • průkazné záznamy o průběhu a obsahu školení
  • lektorskou podporu pro dotazy uživatelů
  • poradenství ke školené problematice

Chcete-li udělat maximum pro bezpečnost, ochranu zdraví zaměstnanců a právní ochranu zaměstnavatele? Využijte pro zákonná školení e-learning, ale vybírejte. Jako všude jinde i tady platí doporučení pečlivě prověřit reference uvažovaného řešení u jeho stávajících uživatelů.

Nejpoužívanější online školení BOZP a PO v ČR se všemi potřebnými Pé si můžete rovnou vyzkoušet.

www.instructor.cz

Sdílet článek