Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe
Pracovnělékařské služby

Jak často se musí provádět dohled na pracovišti v rámci pracovnělékařských služeb?

26.11.17

Dohled na pracovištích v rámci pracovnělékařských služeb se provádí podle § 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb.:

A) 1x ročně, nebo

B) 1x za 2 roky v případě, že platí všechny níže uvedené podmínky, tj.:

  •  zaměstnavatel zařadil všechny práce pouze do kategorie 1,
  • u zaměstnavatele se nevyskytuje ani žádné riziko ohrožení zdraví podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.,

rizikem ohrožení zdraví je přitom např. i řízení motorového vozidla, pokud je prováděno jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa určení přepravovány další osoby

  • pro danou práci nejsou stanoveny požadavky na zdravotní způsobilost jiným právním předpisem

zvláštním předpisem jsou stanoveny například prohlídky pro řidiče, kteří mají řízení motorového vozidla sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě (§ 87 z.č. 361/2000 Sb.)

Sdílet článek