Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe Informace o zpracování osobních údajů
Pracovnělékařské služby

Musí uzavírat smlouvu na pracovnělékařské služby všichni zaměstnavatelé?

07.11.17

Jsme malá firma s 10 zaměstnanci, kteří pracují pouze v kanceláři a jejich práce jsme z hlediska rizik zařadili do kategorie 1. Zaměstnance posíláme na lékařské prohlídky k jejich registrujícím praktickým lékařům. Musíme i my uzavírat písemnou smlouvu s nějakým poskytovatelem pracovnělékařských služeb?


ANO, smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb musí mít každý zaměstnavatel. Viz § 54 odst. (2) písm. a) z. č. 373/2011 Sb. níže.

Ve Vašem případě (pouze kategorie 1., bez rizika ohrožení zdraví, bez prohlídek stanovených jiným právním předpisem) ještě doplním informaci o nové právní úpravě (od 1. listopadu 2017), podle které je smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb klíčová také pro stanovení rozsahu pracovnělékařských služeb. Nemusí být totiž nezbytně poskytovány všechny pracovnělékařské služby vymezené příslušnou legislativou, ale jen ty, které jsou relevantní vzhledem k bezpečnostním a zdravotním rizikům na Vašich pracovištích. Viz § 54 z. č. 373/2011 Sb. a § 2 vyhl. č. 79/2013 Sb. níže.

Legislativa

§ 54 z. č. 373/2011 Sb.

(2) Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud dále není stanoveno jinak,

a) je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

b) může, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak; ostatní součásti pracovnělékařských služeb podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým pro zajištění konkrétní služby uzavře smlouvu

§ 2 vyhlášky 79/2013 Sb. - znění připravované novely (k datu vydání článku ještě není účinná)

(2) Při stanovení obsahu pracovnělékařských služeb lze ve smlouvě o poskytování pracovnělékařkých služeb uzavírané mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě ve smlouvě o  zajištění konkrétní služby, zohlednit pouze činnosti vykonávané na pracovišti zaměstnavatele, a to ve vazbě na bezpečnostní rizika a zdravotní rizika a jejich míru vyjádřenou kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů, která se při těchto činnostech vyskytují.

Sdílet článek

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím