Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe
Pracovnělékařské služby

Defibrilátor na pracovišti zachraňuje životy

01.06.17

Každý den umírá v evropské populaci více než 2.500 osob v souvislosti s náhlou srdeční zástavou. Znalost kardiopulmonární resuscitace (KPR) je nesmírně důležitá a zakoupení automatického externího defibrilátoru (AED) může na pracovišti zachránit život.

Jedním ze základních povinností zaměstnavatelů podle Zákoník práce (z. č. 262/2006 Sb.) je vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci. Většina zaměstnavatelů řeší tuto povinnost pouze lékárničkou první pomoci. V některých případech, zejména pak při selhání srdeční činnosti, však lékárnička první pomoci nepomůže. Řada odborníků doporučuje zejména tam, kde je výskyt velkého počtu lidí, vybavit pracoviště i defibrilátorem. Infarkt si nevybírá a může postihnout i mladého člověka. Stále častěji se objevují případy, kdy přítomnost AED zachránila zaměstnanci na pracovišti doslova život.

Čím rychlejší pomoc, tím lépe

V případě náhlé srdeční zástavy začne srdce fibrilovat a dojde k zástavě krevního oběhu. Po 4 - 5 minutách od zástavy oběhu začínají nenávratně odumírat mozkové buňky, proto je při podezření na zástavu srdce klíčová rychlá reakce. Nejprve je nutné zavolat zdravotnickou záchrannou službu 155 (případně 112) a následně zahájit KPR.

I laik s AED může zachránit život

Včasná pomoc je důležitá. V ideálním případě by AED měla obsluhovat proškolená osoba, nicméně přístroje jsou konstruovány tak, že je dokáže použít i úplný laiki. Přístroj vede resuscitaci prakticky sám, je vybaven grafickým i slovním návodem. Přístroj sám měří elektrickou aktivitu srdce a z naměřených dat rozhodne, zda je potřeba vyslat další impuls. Nesmíte zapomenout na fakt, že nejprve je nutné přivolat zdravotnickou záchrannou službu a až potom můžete zahájit KPR a použít AED.

Umístění AED

Pokud se rozhodnete zakoupit AED, je nutné, aby všichni zaměstnanci věděli, kde je umístěn. Nejhodnějším místem jsou recepce s trvalou obsluhou. Jasným ukazatelem, kde se AED nachází je jeho značení, na kterém je vyobrazeno bílé srdce s bleskem na zeleném poli. Toto označení je mezinárodní, tudíž se s ním můžete setkat i v zahraničí (vždy se jedná o srdce a vyobrazeným bleskem, nicméně barevná kombinace se může lišit).

Péče o AED

AED jako zdravotnický prostředek třídy IIb, podléhá periodickým kontrolám. Podle zákona o zdravotnických prostředcích (z. č. č. 268/2014 Sb.) periodicitu kontrol určuje sám výrobce, nejdéle však na jednou za dva roky. Kontroly zpravidla provádí výrobce nebo osoba, kterou výrobce určil.

Pokud hledáte smluvního partnera pro pracovnělékařské služby, potřebujete proškolit zaměstnance o první pomoci nebo se chcete jen na něco zeptat, neváhejte nás kontaktovat na www.prevent.cz. Umíme řešit komplexně všechny tři související problematiky - Pracovnělékařské služby, BOZP, PO.

Sdílet článek