Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe Informace o zpracování osobních údajů
Pracovnělékařské služby

Co je obsahem pracovnělékařských služeb?

28.11.17

Obsah pracovnělékařských služeb vymezuje § 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. a lze jej rozdělit do třech základních částí:

Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání

 • Pracovnělékařské prohlídky - vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, následné.
 • Sledování a hodnocení zátěže organizmu zaměstnanců působením rizikových faktorů pracovního prostředí.
 • Rozbory vzniku a příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Hodnocení vlivu pracovního prostředí a pracovní činnosti na nemocnost.

Poradenství

 • Kategorizace prací - identifikace a hodnocení rizik.
 • Školení o první pomoci a návrhy na vybavení pro poskytnutí první pomoci (lékárničky).
 • K problematice ergonomie vč. fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku.
 • Při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť.
 • Při zavádění nových technologií, látek či postupů.
 • Při úpravách pracovních míst.
 • Při výběru ochranných prostředků a režimu poskytování ochranných nápojů.
 • K problematice pracovní rehabilitace.
 • Výcvik a výchova zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví.

Dohled

 • Dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů.
 • Dohled v zařízení stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele.
 • Návrhy na odstranění zjištěných závad, případně měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

Sdílet článek

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím