Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe Informace o zpracování osobních údajů
BOZP

BOZP v režimu home office

04.03.19

Přestože práce mimo pracoviště zaměstnavatele (home office, homeworking) je stále více využívána a přináší zaměstnavatelům i zaměstnancům nesporné výhody, nepodařilo se ji dosud dostatečně zakotvit v legislativě.

Co je home office?

Za home office (homeworking) lze ve smyslu zákoníku práce považovat práci vykonávanou po dohodě se zaměstnavatelem mimo pracoviště zaměstnavatele. Může jít tedy o práci z domova, ale i z jakéhokoliv jiného místa, které je pro výkon sjednané práce vhodné.

Home office a právní úprava BOZP?

Zákoník práce upravuje zvláštní podmínky pro zaměstnance, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, pouze následovně (§ 317):

  • nevztahuje se na ně úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy
  • stanovuje odchylný postup při jiných důležitých osobních překážkách v práci a přiznání náhrad mzdy nebo platu
  • těmto zaměstnancům nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek

Na zaměstnance v režimu home office se vztahují všechny povinnosti v BOZP stejně, jako by pracovali na pracovišti zaměstnavatele. Účastní se školení BOZP, absolvují pracovnělékařské prohlídky, dodržují stanovené pracovní postupy, používají stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, nesmí požívat alkoholické nápoje v pracovní době apod.

Podobně je na tom s povinnostmi při zajištění BOZP i zaměstnavatel, který má vůči zaměstnancům v režimu home office stejné povinnosti jako k těm, kteří pracují na jeho pracovištích. 

Vybrané povinnosti BOZP při práci v režimu home office

 

Školení o BOZP

Zaměstnanci pracující v režimu home office musí být školeni o BOZP ve stejném rozsahu jako zaměstnanci pracující na pracovištích zaměstnavatele, tzn. že jim zaměstnavatel musí zajistit:

  • školeni o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána
  • přiměřené informace a pokyny o BOZP, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště

V praxi většinově platí, že zaměstnanec v režimu home office dochází i na pracoviště zaměstnavatele, proto by se informace a pokyny o BOZP měly týkat nejen jeho domácího pracoviště, ale také pracoviště zaměstnavatele.

Víte, že aplikace INSTRUCTOR pro online školení zaměstnanců nabízí nejen kurzy školení o předpisech BOZP, ale také možnost zajistit zaměstnancům informace a pokyny k pracovištím zaměstnavatele a domácím pracovištím.

www.instructor.cz

Požadavky BOZP na domácí pracoviště a jejich kontrola

Kontrola pracovních podmínek zaměstnavatelem v případě práce z domova naráží na ochranu nedotknutelnosti obydlí podle článku 12 Listiny základních práv a svobod, tzn. ke vstupu do obydlí zaměstnance je potřeba jeho souhlas. Souhlas je pro potřeby případné kontroly vhodné sjednat v dohodě se zaměstnancem.

V praxi je pro zaměstnavatele složité vykonávat kontrolu domácích nebo jiných pracovišť, proto se jako vhodné řešení nabízí vytvoření kontrolního seznamu požadavků na domácí a jiné pracoviště z hlediska BOZP, který zaměstnanec podepíše spolu s prohlášením, že jeho domácí nebo jiné pracoviště stanovené požadavky na BOZP splňuje a bude je v takovém stavu udržovat.

Sdílet článek

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím