Přejít na web PREVENT

Informační servis nejen pro personalisty.

Témata:

Typ příspěvku:

Otázky a odpovědi z praxe
BOZP

Alkohol na pracovišti - posuzování množství

17.07.17

Velmi zajímavý judikát k alkoholu na pracovišti (spisová značka 21 Cdo 4733/2015) vydal Nejvyšší soud a následně potvrdil i Ústavní soud.

K podstatě případu

Zaměstnavatel provedl při nástupu zaměstnance na pracoviště ve 21:25 (necelých 45 minut před začátkem směny) dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 0,32 promile, následnou druhou dechovou zkoušku ve 21:55 s výsledkem 0,23 promile a nakonec ve 22:40 ještě krevní zkoušku s výsledkem 0,11 promile.

Na základě uvedených výsledků pak dal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, kterou však zneplatnil právě zmíněný judikát.

Určení hladiny a klasifikace množství alkoholu v krvi

Podívejme se nyní zkráceně na nejzajímavější závěry judikátu vztahující se ke zjištění přítomnosti alkoholu v krvi a posuzování jeho množství, které soud učinil zejména na základě vyjádření přizvaného soudního znalce.

1. Dechovou zkoušku nelze považovat za přesnou, ale pouze orientační.

2. Pouze krevním testem je možné zjistit hladinu alkoholu s minimální laboratorní odchylkou.

3. Množství alkoholu podle oficiálního forenzního stanoviska v oboru soudní lékařství:

  • hladina do 0,2 promile je považována za neprůkaznou
  • hladina do 0,3 promile je označována za nevýznamnou pro silniční provoz
  • hladina 0,31 - 0,49 promile svědčí o skutečnosti, že dotyčná osoba alkohol požila, avšak je jím prakticky neovlivněna

Na základě výše uvedených skutečností tak soud uznal v daném případě jako zjištěnou hladinu alkoholu v krvi až hodnotu 0,11 naměřenou krevním testem a na ni pak pohlížel jako na neprůkaznou.

Sdílet článek